Hörogher

Old Swedish Dictionary - hörogher

Meaning of Old Swedish word "hörogher" (or hørogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hörogher (hørogher)
hörsam, lydig. med dat. lydha ok höroghe vara at enasto enne romara kiRKio RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 306. " at the them lydhoghe swiktoghe oc hörughe warin" ib 5: 112. ib 2: 167. SD NS 2: 81 (1409, gammal afskr.). SO 192. RK 3: (sista forts.) 4518.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hörogher may have also been written as hørogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -ugher.
  • hö [r]ich SO 192),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚱᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back