Hörsamber

Old Swedish Dictionary - hörsamber

Meaning of Old Swedish word "hörsamber" (or hørsamber) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hörsamber (hørsamber)
hörsam. " at vara hörsambir" Bo 137. - med dat. BYH 1: 180 (1377). war mik hörsam Al 10273.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hörsamber may have also been written as hørsamber

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚱᛋᛆᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
➞ See all works cited in the dictionary

Back