Hörsl

Old Swedish Dictionary - hörsl

Meaning of Old Swedish word "hörsl" (or hørsl) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hörsl Old Swedish word can mean:

hörsl (hørsl)
1) hörande, åhörande, äfven det som höres thesse hörslin skal meer wägha j wägh skalinne än sköra thinga hörslin KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 237. " thins rädhelika doms hörsl" ib 363. " af the hörslinne vpnyadhis min sorgh" ib 31. ib 351, 2: 37, 175, 3: 35, 54, 421. " glädhi oc frygdh är aldre borto aff minne hörssl" ib 29. MP 1: 30. til nyttelica talan ok hörls ib 299. " foresaghe hänne ey längdan til. .. vtan j hänna närwarande hörsl (in faciem virginis)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt) 262. vm wi ärum döwe. dröwms ey thy at wi mistom fanyta hörsl KL 263.
hörsl (hørsl)
2) hörsinne, hörsel, förmåga att höra. hawer. .. hörsl oc syyn oc all fäm wit MB 1: 99. KL 95, 345, 349. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 64, 174, 200, 237, 278, 2: 37, 3: 109, 182. MP 1: 262, 2: 194. Lg 3: 253. " gaf. .. döfhuom hörsl" MP 2: 33. " thz hawir oc hörsl hulkin värlz lastir skal for gudhi äras" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 130. " gifh ey thina hörsl (gif ej Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dina öron åt, lyssna ej till) hwiskarom" Lgren. 1866.">Ber 107. vände ey sina hörsl (auLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Ditum) til þera KL 187. fortakir ondh vätzska hörslena MP 1: 263. " fortakir groft liudh oc ängxlikit hörslena" ib. " fortakir oren licamans luste gudz budorhda lydhna oc hörsl ib. - Flere af de anf. ställena kunna föras till hörsle. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hörsl may have also been written as hørsl

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hörls MP 1: 299.
  • hörlls ib 30.
  • hörlz Bir 1: 174),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚱᛋᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back