Hörsl

Old Swedish Dictionary - hörsl

Meaning of Old Swedish word "hörsl" (or hørsl) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hörsl (hørsl)
2) hörsel, förmåga att höra. hon. .. nyttiar hälder sina helbrögda hörls ok öron til wärslika fafänga glädi MP 4: 178. nar thu. .. gaff. .. döffwm hörsls ok lamom gangh SvB 40 (slutet av 1400-t.). SvKyrkobr 344. JMPs 489, 552.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hörsl may have also been written as hørsl

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hörsl.
  • hörsls )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚱᛋᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back