Hös

Old Swedish Dictionary - hös

Meaning of Old Swedish word "hös" (or høs) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hös Old Swedish word can mean:

hös (høs)
L.
hös (høs)
1) hufvud, hufvudskål. wroko starka ekespitir innan hans hös Bil 255. " stunGO hanom vt öghon aff höse" ib 133. ib 736. lät han skära them Allom thunGOr aff höse ib 691. GO 321. " slaen thz swiin ij hofwoth ok höös" Al 4094. ib 8676. the swarade Alle mz ein hös (med en mun) MD 36.
hös (høs)
2) af hedhnom hös (jFr Fnor. Frá heiðnum haugi; se Fritzner 1: 743 f.). Från hedenhös, Från urminnes tid. henna foräldra hafua thet i wärio hafwat aff hedhnom höös BSH 2: 73 (1399). " the hAlff v örtugland iordh. .. som aff hednomffwer prestha bordena til hörth" SD NS 1: 185 (1402). " hulkit GOz vndir Frelse hawer warit aff heedhnom höös" ib 212 (1403). " ib 2: 117 (1409). war gamAlt Frälsse wt aff heydhin höss ib 210 (1409). - JFr örsa hös. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hös may have also been written as høs

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • höss.
  • höös )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back