Hos

Old Swedish Dictionary - hos

Meaning of Old Swedish word "hos" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hos Old Swedish word can mean:

hos
L. A) prep. med ack. 1) hos, hemma hos, i omedelbar närhet av (en person). satte wii for:de lasse röth i kystone hoss then andra tywffwn JTb 96 (1513). " deeler med oss hvad ther wanker för tidende i then landzende hoos eder" HSH 16: 36 (1526?, Brask). - med. skyltha honom fore, thz han skulde lagath hoss henne JTb 89 (1510).
hos
4) i tidsbestäming. vid pass, omkring. Se Sdw 2: 1237. B) adv. hemma, tillstädes. Se Sdw 2: 1237. almogen är gansche genstörtigh emot thöm, ther ecke ware hoss, när om thrängde BSH 5: 381 (1510).

Part of speech: pp, ab

Additional information: prep. och adv.

Grammatical aspect: prep. adv.

Alternative forms or notes:
  • hoss.
  • hoos )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back