Hosa

Old Swedish Dictionary - hosa

Meaning of Old Swedish word "hosa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hosa
benklädnad, benbetäckning. " thz är synth aa hwsune hwar beenith är sundher (est vbi scissura calige dat cernere sura)" GO 267. bödh ginstan at göras skulle swa SOm een husa af trä, swa SOm fotin ok benit var skapt, oc lot sätia i hans laar oc been Gr 275. " göris en linnen pose SOm en posa" SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 7. - vanl. pl. benkläder, i sht plagg betäckande benets undre del Från knät, strumpor. schräddara mester skördh schal wara. .. ith par hoser mz forföte SO 104. " aff allo thy ther thu atte wil iak ey halda Fra halsmughino oc til hoSOmar (ad corrigiam caligæ)" MB 1: 181. " mere rykt lägger margher man a sina hoSOr, eller sko, än a sina siäl ib 414.. "SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XIII. VKR 43. " brödhrene haffu lagha skoo oc hwsur (caligas) om SOmmarin oc om vintrin skoo fodhrada mädh watmal oc hwsur ther medh" VKR 70. Bir 4: 25. - till rustningen hörande benbetäckning el. benkläder, benharnesk. een vapnrok hafdhe han op a. .. ther til twa hosur the varo hwiit Fr 89. ib 155. " loricam meam cum galea spaldenær, plato, lendenær, stichatha husu" SD 1: 740 (omkr. 1280-talet). I par stikkathahuSO ib 4: 711 (1340?). JFr brynio-, lin-, malio-hosa.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • husa Gr 275 ;
  • -u SD 1: 740 (omkr. 1280talet); -o ib 4: 711 (1340?); -om VKR 43.
  • hwsa: -ur ib 70 ; Bir 4: 25 ;
  • -wr PM XIII ;
  • -une GO 267 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back