Hospitale

Old Swedish Dictionary - hospitale

Meaning of Old Swedish word "hospitale" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hospitale
barmhärtighetsirättning för vård av sjuka, invalider, orkeslösa och fattiga. thet vylkor han forelagt haffuer hospitalit STb 4: 69 (1505). SvSkr 1: 40 (1507). " wil jac leggia them (ɔ pengarna) wt igen j hospitaleds beSTa. N. LindqiST, STud. öv. reformationSTidens bibelsvenska. Bi 3 (1508, L. Andreæ). "

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᛋᛕᛁᛏᛆᛚᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SvSkr
Svenska Skriftprof ... i boktryck återgifna af E. Hildebrand, A. Börtzell och H. Wieselgren. H. 1. 1894.
➞ See all works cited in the dictionary

Back