Höster

Old Swedish Dictionary - höster

Meaning of Old Swedish word "höster" (or høster) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höster (høster)
höst. "atumpnus är hösther" LB 6: 277. vm hösten Bu 502. Bil 284. the sama födhgiwtor ypna hAlda höst oc waar VAH 24: 322 (1442). " höstin pläghar nw in ga" Al 5650. ib 5651, 5653. - i höstas (j hööstes. i höstres. i hösthers BSH 5: 187 (1507) ), i höstas, sistliden höst. som idher herredöme screff mik tiil j hööstes FM 222 (1505). " nw senasth j höstass" ib 420 (1509). bode nw och swa i höstres ib 488 (1510). BSH 5: 187 (1507).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höster may have also been written as høster

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • höstalön
  • höste- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back