Höstfiske

Old Swedish Dictionary - höstfiske

Meaning of Old Swedish word "höstfiske" (or høstfiske) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höstfiske (høstfiske)
fiske om hösten. Arnell Brask Bi ᴵ 21. än om hösten fraan olavj skulu (fiskarna) wara paa höstfisket vid härskär ib 29.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höstfiske may have also been written as høstfiske

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -fische )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᛋᛏᚠᛁᛋᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back