Hova

Old Swedish Dictionary - hova

Meaning of Old Swedish word "hova" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hova Old Swedish word can mean:

hova
1) hålla festligt samkväm? om ey kan annars warea (d. v. s. om man ej kan föra hen deni strid fallne svennens lik), skikke hans hest oc hoffua för hans siel Arnell Brask Biᴵ 20.
hova
2) pråla, stoltsera, hovera. " han gik oppa gatunne hoffwade, skrykkadhe ok dansadhe" MP 5: 115.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hoffwade) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back