Hova

Old Swedish Dictionary - hova

Meaning of Old Swedish word "hova" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hova
hålla festligt samqväm, fira med riddarspel förenad fest. tha wart i stokholm howat af makt RK 1: 1148. ib 1428, 2200. han (hertig Erik).. . giorde riddara ok howade fast ib 2930. - (?) aff högfärdoghom oc owirflödoghom klädebonat lustas the som j konungx gardhomen thiäna, oc howa skulu RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 103. - kAlasa. saato oc hoffwadho oc giordho them kata Al 8193. " uppträda med ståt el. prakt. part. pres. ståtlig, präktig. ey war konungh sAlomon j sinne hoffwande äro swa behändelika ok ärlika klädder" JP 59.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back