Hovasinne

Old Swedish Dictionary - hovasinne

Meaning of Old Swedish word "hovasinne" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hovasinne
= hovasin. slog hans (Didriks) fader (d. v. s. konung Thetmar) hanum till riddere. .. oc giorde hanum till höffitzman for alt sit hoffeusinne (innan hirðar) Di 13. St 421. RK 2: 1510. Jfr hofgesin, hofsind.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hofwasinde RK 2: 1510.
  • hoffuesinne.
  • howo sinne ST 421. hoff synne Di (Cod. B) 309),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᛆᛋᛁᚿᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back