Hövelika

Old Swedish Dictionary - hövelika

Meaning of Old Swedish word "hövelika" (or høvelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hövelika (høvelika)
1) på ett passande sätt, såsom det höves, såsom sig bör. honom bör alth thz som faghirliga ok höfflika (decenter) är giort, ok synis j konstinne SpV 205. hon togh höfligha the bligdhena Hel män 210. 3) mycket? Jfr R. Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan s. 502. hwlket tabernachell war ganska höffliga wänth mz fyra pelara aff bästa gwll begwnte Troj 187. Jfr ohövelika.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hövelika may have also been written as høvelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • höfflika.
  • höflig(h)a ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚠᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back