Hövelika

Old Swedish Dictionary - hövelika

Meaning of Old Swedish word "hövelika" (or høvelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hövelika Old Swedish word can mean:

hövelika (høvelika)
1) på ett passande sätt, såsom det höfves, såsom sig bör. mz stime oc bange kan bönin äkke vardha höuelica Bo 45. " mankönsins atirlösn. .. kan äkke swa höuelica (decenter) vardha vtan blodzsins wtgiutilse ib 187. nar the äruodha höuelica (decenter) for sins fadhirs siäl" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 41. " j tässom mwrenom skulu wara thry hus höffuelica (decenter) bygdh" ib 4: 87. Lgren. 1866.">Ber 272. han helsade konungen höuelika RK 1: 2072. hans klede stodho honom höuelika om hans liiff ok alle hans lidhi ib 2069. " redde them höwelika till" ib 3556 (de båda sistnämda ställena kunna föras till 2). til thera syslo oc embete. som the kunno ekke höflicha fulkompna oc göra vtan talan VKR 16.
hövelika (høvelika)
2) skönt. " haffdo gull kronor prydda mz dyrom stenom höffuelika smidda oppa sin hwffudh" Lg 3: 460.
hövelika (høvelika)
3) mycket? eth hooff. .. swa höwelika wänt ok riikt RK 1: 1808. - Jfr ohövelika.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hövelika may have also been written as høvelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • höflicha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚠᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back