Höviska

Old Swedish Dictionary - höviska

Meaning of Old Swedish word "höviska" (or høviska) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höviska Old Swedish word can mean:

höviska (høviska)
1) höfviskhet, höfviskt beteende, hyfsning, finhet. änkte är annat höuiska ella ohöuiska, vtan at ädhla ok dygdhelike män haua af åldr haldit före godha ella onda sidhi KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 54 (137, 58). KLemming. 1844.">Fl 1894.
höviska (høviska)
2) anständighet, värdigt beteende. hwat ey mon. .. vanlica thin höuisca vara thäkkare än marie renlekir KLemning. 1860. SFSS.">Bo 42. ib 116. j. .. sidhanna höffwidzsko KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 66. " aldre kunne sees fäghre höuiska" KL 350. - värdighet, förträfKLemming. 1844.">Flighet. thik brast ängin höuiska (honestitas) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 390.
höviska (høviska)
3) höKLemming. 1844.">Flighet, vänlighet, godhet, tjenst. hwilka höwitzsko hon giordhe widh honum MB 1: 205. ib 483. KLemming. 1844.">Fl 1211. Iv 3918, 4303. " huath hon matte honum til höfwizko gära" ib 4370. " han forstoþ varra fru dygh ok höuisco" Bu 24. - Jfr hiärta-, !SYNS_DÅLIGT?-höviska.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höviska may have also been written as høviska

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • höfwizka: -o Iv 3918, 4370.
  • höfuizka: -o ib 4303 o. s. v.
  • höfuizska: -o Fl 1211, 1894. höffwidzska.
  • höwitzska: -o MB 1: 205, 483. haweskä, se hiärta höviska),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚠᛁᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back