Hövisker

Old Swedish Dictionary - hövisker

Meaning of Old Swedish word "hövisker" (or høvisker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hövisker Old Swedish word can mean:

hövisker (høvisker)
L.
hövisker (høvisker)
1) eg. som tillhör hovet; hövisk, belevad. tha sanctus petrus kom förST til room at predica the helgha troo, ware manghe höwiske mäSTare a mothe honum ok dysputerado medh honum j synne wantroo STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 148. llepidus. .. wiiss välthalande södh mälther höwisker oc leen STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 74. 2) honeSTus, anSTändig, sedig, dygdig. höffwiskaSTha jomffru maria MSTilla. Utg. af E. Rietz. 1850.">JPs 545. andromeda. .. aldra höffweST j bland qwinnor SToria Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 78. - i titel. höffuidzker quinna, huSTrv kaderin STrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur SkokloSTers Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.">Svartb 482 (1464).
hövisker (høvisker)
3) anSTändig, passande. " bödz thöm wijdh theris peninga pa bade syder haffue en höfuisk mwn STb 4: 25 (1504). "
hövisker (høvisker)
4) skön, vacker. " o min hiärtans käraSTe iak wilde at iak kunne redha tik, aff mino hiärta aldra luSTelikaSTa, oc aldra höffwidzgaSTa gaffuo (decentissimum. .. xenium)" Mecht 222. - Jfr ohövisker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hövisker may have also been written as høvisker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • höffwiskasther : -a JMPs 545. höffwidzgaster: -a Mecht 222. f. höffwest Troj 78 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚠᛁᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back