Hövisker

Old Swedish Dictionary - hövisker

Meaning of Old Swedish word "hövisker" (or høvisker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hövisker Old Swedish word can mean:

hövisker (høvisker)
L.
hövisker (høvisker)
1) eg. som tillhör hofvet; höfvisk, belefVad. han är een höfuizsk donde man Fl 857. " en höffuisk (korteiss) riddare" Vallius. 1850--54.">Di 81. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 2007, 4308, 4326, 5217. Vallius. 1850--54.">Di 23, 38, 151.
hövisker (høvisker)
2) honestus, anstänVallius. 1850--54.">Dig, ärbar, seVallius. 1850--54.">Dig, dygVallius. 1850--54.">Dig. ängillin ok een höuisk människia the hawa en atskilnadh mällan siin Bo 42. " fäste sik brudh. .. höuiska j sinom sidhom" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 78. Bo 238. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 176, 267, 3: 22. MD (S) 293, 294. SGGK 103. SGG 128. Lg 332.
hövisker (høvisker)
3) anstänVallius. 1850--54.">Dig, passande. " thz är äkke höwizst blifwa här oFlänge" Bo 214. prydh, mz höuiskastom klädhom RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 19. " höwiskt laat ok synne" RK 1: 451. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 30, 3: 307. Va 13. MB 2: 298. - lämplig. j bequemlichom oc höwizkum stadhum VKR 6. " i nakre höffwiske matho straffa mith othol" Su 105.
hövisker (høvisker)
4) ss tillnamn. " Boecius höwiske" SD 5: 148 (1343). - Jfr ohövisker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hövisker may have also been written as høvisker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • hövizker: hövizk Iv 2007.
  • höfuizsk Fl 857.
  • höffwidzsker: -an Bir 5: 102 ; MB 2: 298 ;
  • -asatom Su 202.
  • höuitzsker: -ast Bir 1: 22.
  • höffskir SGGK 103.
  • höwist ib 294.
  • höffuist Va 3.
  • höwizst Bo 214.
  • howist MD (S) 293),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚠᛁᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back