Höviskhet

Old Swedish Dictionary - höviskhet

Meaning of Old Swedish word "höviskhet" (or høviskhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höviskhet Old Swedish word can mean:

höviskhet (høviskhet)
1) höfviskhet, höfviskt beteende, finhet el. värVallius. 1850--54.">Dighet i uppträdande. lärä thokt och höffuiskhet Va 17. Vallius. 1850--54.">Di 77, 230, 266, 280.
höviskhet (høviskhet)
2) ärbarhet, anstänVallius. 1850--54.">Dighet. " thäkkare for blygho höuiskhetina" Bo 125. Bir 2: 274, 3: 22, 187. MD (S) 293. - Jfr ohöviskhet.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höviskhet may have also been written as høviskhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • höfwisheth Di 230. höffuisheth ib 266. höuisheth ib 280),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚠᛁᛋᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back