Hövisklika

Old Swedish Dictionary - hövisklika

Meaning of Old Swedish word "hövisklika" (or høvisklika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hövisklika (høvisklika)
höfviskt, med värVallius. 1850--54.">Dighet, på ett passande sätt. " höfuizlika swaradhe herra gafuian" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 5123. " thiäna idher höfuzlika" Fr 1488. Va 30, 43. Vallius. 1850--54.">Di 31, 102, 163, 272. " huru the vyrdhelica oc höuisKLica (reverenter et curialiter) standa. tala oc höra" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 2. " höwislika prydh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 7. " at liggiande fäit skulle höuisKLica (honeste) oc tryglica gömas ib 2: 104. hafwin sina licamma höuisKLica" ib 3: 475. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 51, 76. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 329, 2: 158, 3: 308, 5: 102. ledh ihesum höuitzKLica (cum moderatione) for mik MB 2: 374. KL 378. JFr ohövislika.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hövisklika may have also been written as høvisklika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • höuitzklica MB 2: 374.
  • höwitzslika Bir 5: 102.
  • höfuizlika Iv 5123 ; Fr 1488.
  • höwislika Bir 1: 7.
  • höffuislicha Di 272.
  • höffuiskeliga ib 163.
  • höffuiskaliga ib 102.
  • höffweskeliga ib 31 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚠᛁᛋᚴᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back