Höviskliker

Old Swedish Dictionary - höviskliker

Meaning of Old Swedish word "höviskliker" (or høviskliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höviskliker Old Swedish word can mean:

höviskliker (høviskliker)
1) anständig, sedig, dygdig. alt wart liffwerne. .. skolom wi the hälogth oc höfwidzliket för gudhi LfK 72.
höviskliker (høviskliker)
2) passande, tillbörlig, lämplig, i sin ordning. hafwa höuslik klädhe Bir 1: 102. ib 3: 307. " visa mik höuislika matto (moderantiam congruam)" ib 1: 310. " at höra höuislik gudz radh" ib 396. " hwat ey är thz höuslikit at mannin äruodha af morghnenom ok til quällin ok hustrvn vpnötir j enne stund alt thz som saman sankat war" ib 121. Su 277. - Jfr ohövisliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höviskliker may have also been written as høviskliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • höuisliker: -lik Bir 1: 102, 396 ;
  • -likan ib 3: 307 ;
  • -lika ib 1: 310.
  • höffwidzliker: -likare Su 277.
  • höuislikit.
  • höffwidzliket) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚠᛁᛋᚴᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back