Hovudbref

Old Swedish Dictionary - hovudbref

Meaning of Old Swedish word "hovudbref" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hovudbref
originalbref, originalhandling. " for ena päninga summo ther hofwdherbrefuit wäl wtuisar, som thetta är tilhängt" SD NS 1: 179 (1402). ib 2: 46 (1408). " som hufvudh brefven lyslika uthrykkia" ib 1: 365 (1404, nyare afskr.). FH 3: 55 (1445), 4: 35 (1453). SJ 265 (1458), 301 (1462). vtuiser hwffuibreffuit som copiän HSH 19: 29 (1504).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hofwdh-.
  • howet- SJ 301 (1462).
  • hoffuid- ib 265 (1458).
  • hufvudh- SD NS 1: 365 (1404, nyare afskr.).
  • hwffuit- HSH 19: 29 (1504)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᚢᚦᛒᚱᚽᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back