Hovudhdyghdh

Old Swedish Dictionary - hovudhdyghdh

Meaning of Old Swedish word "hovudhdyghdh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hovudhdyghdh
hufvuddygd, kardinaldygd. " af allom dygdhom tå äru fira the Sum äru howudh dygdhe" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 18 (46, 20). ib 47, 20), 19 (48, 21), 20 (49, 21). wil iak scrifwa. .. af syu hofwdh dygdhum ST 5. " j tässom threm hoffuodh dygdhom som är troo, hop oc kärlek" Su 307.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hofwdh-.
  • hoffuodh- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᚢᚦᚼᚦᛦᚵᚼᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back