Hovudhfastodagher

Old Swedish Dictionary - hovudhfastodagher

Meaning of Old Swedish word "hovudhfastodagher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hovudhfastodagher
stor fastedag, en af de fyra s. k. qvatemberdagarne. Jfr Bil 389 samt utgifvarens anm. s. 1146. fasta vm langa fastona oc howodh fasto dagha (in quattor temporibus) Bir 2: 72. wm waarena, somarin, höstin oc wintrin, j them timanom wm aarit, som the hälga kirkia hoffuod fasta dagha hallir ib 5: 93. Jfr imberdagher.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • howodh fasto dagher. hoffuod fasta dagher),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᚢᚦᚼᚠᛆᛋᛏᚮᚦᛆᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back