Hovudhgardher

Old Swedish Dictionary - hovudhgardher

Meaning of Old Swedish word "hovudhgardher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hovudhgardher
hufvudgård. " hoffwodh gardin heter gum och ällowo garda liggia ther vm" RK 1: 1962. SD NS 2: 34 (1408). FH 2: 125 (1440).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hoffwodh-.
  • huwdh- SD NS 2: 34 (1408).
  • hwdhgardher: -en FH 2: 125 (1410)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᚢᚦᚼᚵᛆᚱᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back