Hovudhlaster

Old Swedish Dictionary - hovudhlaster

Meaning of Old Swedish word "hovudhlaster" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hovudhlaster Old Swedish word can mean:

hovudhlaster
1) vitium capitale, hufvudsynd, dödssynd. är hughmödha en howdh lastr KS 35 (93, 38). Jfr hovuþsynd.
hovudhlaster
2) hufvudvärk? fördriuer huuudh laast LB 5: 81.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • howdh lastr. huuudh laaster),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᚢᚦᚼᛚᛆᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back