Hovudhpanna

Old Swedish Dictionary - hovudhpanna

Meaning of Old Swedish word "hovudhpanna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hovudhpanna
frons, panna. " ezechias slipadhis swa at hofwdhpannan brast ok hiärnen flöt wt" Su 436. RK 2: 2686.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᚢᚦᚼᛕᛆᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back