Hovudhra

Old Swedish Dictionary - hovudhra

Meaning of Old Swedish word "hovudhra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hovudhra
? hufvudsakligt el. egentligt råmärke. een medellråå mitt emillan bådhe huffuudh råån BtFH 1: 8 (1474, nyare afskr.). ib 37 (1486, nyare afskr.). " thesse effterschrefne äre rätte råår emillan kyrckeby och witziälä, förste huffwudh råån. .. medell råån. .. andre ende råån" ib 60 (1483, nyare afskr.). ib 69 (1458, nyare afskr.), 75 (1467, nyare afskr.), 101 (1466, nyare afskr.), 112 (1484, nyare afskr.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • huffuudh- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᚢᚦᚼᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back