Hovudhskurin

Old Swedish Dictionary - hovudhskurin

Meaning of Old Swedish word "hovudhskurin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hovudhskurin
som har huvudet avskuret. hoffwdskwren thorsk Fyra handl rör Vkl 293. 2 thonno fyllinga thorsk howdhskorn oc styärthoggin VKJ 153 (1466). ib 149.

Additional information: p. adj.

Alternative forms or notes:
  • howdh-.
  • hoffwd-.
  • hoffwod-. -skwren. -skorin),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᚢᚦᚼᛋᚴᚢᚱᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Fyra handl rör Vkl
Fyra handlingar rörande Vadstena klosters privilegier (1440 och 1458), abbedissans årliga redovisning och klosterfolkets tarf af kost och föda. I Småst på Fsv.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back