Hovudhsky

Old Swedish Dictionary - hovudhsky

Meaning of Old Swedish word "hovudhsky" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hovudhsky
hufvudyr, förskräckt. RK 2: 7855.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • huffuud sky )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᚢᚦᚼᛋᚴᛦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back