Hovudhstadher

Old Swedish Dictionary - hovudhstadher

Meaning of Old Swedish word "hovudhstadher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hovudhstadher
huvudstad, huvudort. item at effter thet at stokholm är hovudh stadhen i rikeno, tha bör härskapeno engin klärk presentera til stokholms kirkio UrkShist. 1: l5 (1436).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᚢᚦᚼᛋᛏᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

UrkShist
Urkunder rörande Stockholms historia. Utg. genom K. Hildebrand (och A. Bratt). 1900--1913. (s. 1--36).
➞ See all works cited in the dictionary

Back