Hovudhsumma

Old Swedish Dictionary - hovudhsumma

Meaning of Old Swedish word "hovudhsumma" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hovudhsumma
= hovudhgiäld. SD NS 3: 265 (1417). SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 3: 282 (1442). jtem tha frelsedh är affreknädh, tha bliffuer jgen aff huffud summan iɉᶜ v mark xvij peningar ib 4: 20 (1451). ib. hälftin aff thy bodhirna ränta om arid skal aff slas i howdsomonne ATb 1: 173 (1462). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 236 (1493). her erich scla aldrick her epter vpbere antinge hoffuet summan elle och arlige reenten epter thenne dach STb 3: 378 (1498). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 242 (1504). STb 4: 30 (1504), 251 (1512). Jfr pänninga hovudhsumma.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hoffud-.
  • howd-.
  • hoffwodh-. huffud-. hwd-. hoffuidh-. huffwedh-. hoffuet-. -suma. -soma -somme),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᚢᚦᚼᛋᚢᛘᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
➞ See all works cited in the dictionary

Back