Hovudhvärker

Old Swedish Dictionary - hovudhvärker

Meaning of Old Swedish word "hovudhvärker" (or hovudhværker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hovudhvärker (hovudhværker)
hufvudvärk. " haffwir swa starkan hoffuodh wärk hoffuodh wärk" Bir 5: 43. LB 1: 96, 2: 24, 38 o. s. v. Lg 3: 367. Jfr hovuds värker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hovudhvärker may have also been written as hovudhværker

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hoffudh-.
  • hoffwodwerker: -werk Lg 3: 367.
  • hoffwothwerker: -werk LB 6: 105.
  • howdhwärker: -wärk ib 1: 96. " hoffuid wärker: -wärk" ib 2: 34, 38, 49, 52, 62. hoffwidh wärker: -wärk ib 54. " hwffuit wärker: -wärksins ib 3: 60; -wärk" ib 61. " hwid werker: -werk ib 8: 42, 43; -wärker: -wärk" ib 49. " hoffwer werker: -werk" ib 6: 105),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᚢᚦᚼᚠᛅᚱᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back