Hovuþsar

Old Swedish Dictionary - hovuþsar

Meaning of Old Swedish word "hovuþsar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hovuþsar
hufvudsar, sår i hufvudet. handen takar gen honoþ sare Bu 74. Bil 373, 717. Bir 4: 135, 148.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hofwdh sar: -saromen Bir 4: 148. howdh sar: -saromin ib 135 ;
  • -sars Bil 373. howdh saar ib 717. houoþ sar),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᚢᚦᛋᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Back