Hudh

Old Swedish Dictionary - hudh

Meaning of Old Swedish word "hudh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hudh Old Swedish word can mean:

hudh
L.
hudh
1) hud (på människa el. djur). PMskr 231. Troj 168. 2) ett djurs avdragna hud. iij pund talgh oc hudhan Skotteb 377 (1462, Kämn). Jfr biorna-, hiorta-, ko-, oxa-, qvigho-, stuta-, yxna-, älgs-hudh.
Alternative forms or notes:
  • hwd.
  • hudhan Skotteb 377 (1462, Kämn).
  • -hydher JTb 8 (1456). Se E. Lidén, Festskr. t. H. Pipping s. 324 f.),
  • *hudha barker
  • huda- )
  • *hudha fat
  • hwda fath )
  • *hudha skavare
  • hwda skaffuore )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back