Hug

Old Swedish Dictionary - hug

Meaning of Old Swedish word "hug" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hug Old Swedish word can mean:

hug
L.
hug
1) huggning, hygge, rättighet att hugga el. fälla (trän i skog). quod. .. possideat. .. vtilia sua wlgariter Vallius. 1850--54.">Dicta hugg et hamn et feærgang Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 4: 348 (1334).
hug
2) hugg. " herra iwan hog thän ormin tha at förste hugge sunder ij twa" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 2500. " högh mz tw hogh aff honom huffwoVallius. 1850--54.">Dit" MB 2: 167. " tha fiälskapir hugghith fik" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 3147. " sampson hwg et annat hwg till en annan riddare vppa hans axl" Vallius. 1850--54.">Di 5. " thz thridhia hugh hiögh han tha" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2683. " ensamit arrit syntis aff huggino" KL 51. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 82. " än siälin. .. rörir hanVallius. 1850--54.">Dina. .. til orät hug" MB 1: 142. " han wan then stadh ij annan dagh mz mykin hog ok ful stoor slagh" KLemming. 1862.">Al 4560. LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9623. Vallius. 1850--54.">Di 156. " eth hugh han honum tha gaff. .. genom hans hoffwdh och swa hans bryst" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 3186. swa manghe. .. hugg äller styungh a han lagþu Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 376 (1344, nyare afskr.).
hug
3) hugg, bett. " läker orms hugh oc maLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa" LB 5: 81.
hug
4) slag. " swa mangh hugh han slo a husin swa mange dödhe droghos thaghar wt aff huseno" Bil 481. " moyses slo tyswar til hKLemming. 1862.">Allinna, ör än watnith gik wt än han hafdhe slaghit til mz fulkompne tröst, tha hafdhe hKLemming. 1862.">Allin iämwäl giwit wt watn at thy första huggi" MB 1: 408. " hon skKLemming. 1862.">Al hafua thäs flere hiog (der sleghe hebben mer)" Va 11. " vp stodho hans ovini. .. ok fiendo hans likama. .. jak som när stodh nidhir fiol vidh första huggith (ictum) swa som dödh" Bir 1: 29. ib 5: 51. " han löpte tha opp sin iärn stang. .. och huxade sik strax leonit sla hon springer honum sköt ja fra. .. hon tordhe ey hugget bidhä" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 3180. ib 3154.
hug
5) slagsmål? ma e fori göra e i dobl ok e i dryk e i hog ok änginne sinne folsko SR 2. Jfr af-, bana-, bens-, blok-, eke-, fordels-, hKLemming. 1862.">Als-, hiorþ-, hiorþa-, käps-, of-, skoghar-, stanga-, stens-, storþa-, tiMBer-, Vaþa-hug.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hwg Di 5, 15.
  • hugg SD 4: 348 (1334), 5: 376 (1344, nyare afskr.); RK 2: 9623 ; för öfrigt alltid framför vokal i ändelsen. hugh Bil 481 ; Iv 3186 ; RK 2: 2683 ; Di 217, 274 ; LB 5: 81.
  • hog SR 2 ; Al 4560.
  • hogh MB 2: 167 ; " se vidare timberhug. hag" Di 156.
  • hiog Va 11 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back