Hug hiog stb 1 201 1479 .

Old Swedish Dictionary - hug hiog stb 1 201 1479 .

Meaning of Old Swedish word "hug hiog stb 1 201 1479 ." in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hug hiog stb 1 201 1479 . Old Swedish word can mean:

hug hiog stb 1 201 1479 .
L. Jfr T. WennSTröm, Tjuvnad och fornæmi (1936), s. 278 ff. 2) hugg. hector. .. hwg honom saa grwffweliga mz siith swärd oppa hiämen hwg oppa hwg SToria Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 175.
hug hiog stb 1 201 1479 .
4) slag. SD NS 3: 384 (14818). STb 1: 201 (1479). vngdomsens käti tagx aff them, ey medh huggom, vthan medh ehno spckferdige och hederligho vmgenge STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 660. - Jfr STen-, STens-, svärds-, trä., thvär-, öxa hamars-hug.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • huggom SD NS 3: 384 (1418) ; PMSkr 660 ),
  • *hugs mal
  • hogxmol )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚵ:ᚼᛁᚮᚵ::ᛋᛏᛒ:1:201:::1479:.
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back