Hughas

Old Swedish Dictionary - hughas

Meaning of Old Swedish word "hughas" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hughas
få mod, varda modig. mön hughaþes af hans orþum Bu 492. - få mod, djärfvas, blifva dirstig. med inf. hughas the tå ok diruas til at tala mångt thet thöm är ey höuelikt ella tarflikt RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 55 (139, 59). (?) the hogades (tänkte sig, trodde sig?) vara för suenska frij RK 1: (sfgn). s. 191. - Jfr storhughas.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hogas.
  • -aþis )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚵᚼᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back