Hugher

Old Swedish Dictionary - hugher

Meaning of Old Swedish word "hugher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hugher Old Swedish word can mean:

hugher
animus. " "
hugher
1) själ (i motsats till kropp). vi tappom äkke älla mistom lustan. vtan vändomen Fran kroppenom i hughin (animam) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 134. " hoGren (animus) synis j kropsens athäfwm" Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 30.
hugher
2) själ ss kännande, sinne. ey kan oc hugin eller hiärtat sKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va fulleliga smaka oc vndersta (nec ipse animus sentit) then sötman, som han KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var til Ausg 181. glädhianDis hwghr Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 39. han tröste sik ihoghen Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 438. " rördhe j hoghenom" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 311. " wreder och illä hughom" KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 9. - annars hughom, utom sig, bestört. jacob wardher annars hughom widh KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 252. ib 250.
hugher
3) hug, mod, tillförsigt. vm tu hauer mykin hugh ok stadhughan (magnanimitas. .. si insit amino two; om du är hugstor och hugfast) tå må tu liua medh myKLe tröst Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 23 (55, 24). hauer tu mykin hugh stadhugan ib. " haua mykin hugh ok stadught hiärta" ib 80 (198, 88). stighu j godha hughin ok striDDu mz them hedhnu Bil 327. " lat thin hogh ey offmykith radha thina höghfärdh ok hoghmodh" KLemming. 1862.">Al 3551. ib 3039. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 112. " haf keysara hoof mz hughi (i förening med mod?)" Bil 125. " arbedera skulo haffwa staKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa hoga" Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 289.
hugher
4) själ ss tänkande el. föreställande sinne, tanke, tankar. huxa ok idhna i hugh tinom thz got ok dygdhelikt är Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 22 (53, 24). thänktin the. .. j sinom hugh (amino). hwat iak giorde for thera skuld KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 119. " ib 2: 227, 3: 468. "Di 61. " thik hikke i hughenom. som thu KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vare närstad" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 228. " lata KLemming. 1862.">Alt firi hugh thin, thet til må koma" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 21 (52, 23). " honum war mäst hugher a gudz sons tilköDikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD i wärlDina" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 260. tha wart mik wslom theophylo i hoghen kommet at tänkia nakor wndhersamlik tingh Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 453. " takin aff daghum thän hughin gör gKLemming. 1862.">Alin (sensuum KLemming. 1862.">Alienatorem) ok vitit vänder" Bil 126. " then hugh torffwen i ey haffwa a ider skKLemming. 1862.">Al vm konungin jäwa" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3684. " i girnins KLemming. 1862.">Alt thz hughin seer" KLemming. 1862.">Al 6956. " skKLemming. 1862.">Al hon (menniskan) hwilas i contemplacione letande huxins (mentis) ensilikhet" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 143. at hughin (mens) först i actiua vita rensis oc skäris oc strykis j dygdhanna idhn ib (med afs. på dessa båda ställen jFr 8). - - tankeförmåga, förstånd. helbruþu til hugh oc licama. guþ gawe at swa KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vare til syälinnä SD 5: 564 (1346). " iämskyt som the. .. lagdho sin hugh til at nima" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 119 ; " jFr 7. "
hugher
5) håg, minne. ther til at gudz pina skulde KLemming. 1862.">Altidh KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vara i hugh, komma i håg. med det erinrade betecknadt genom nom. kom honom i hugh thz häBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha ordhit oc the dyra bönin Pa 19. - med det erinrade betecknadt genom ack. (el. en form som kan KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vara ack.). þa kom mik ii hugh hälagha läst Bu 135. " thöm kom ey i hugh KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vars herra fözlo thima oc cristindomsins renliue oc ey the häBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgho kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio hörsämio" Bil 877. DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 495. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 147. " at hon läte sik j hugh koma thry thing" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 325. " skKLemming. 1862.">Al godh KLostirmänniska. .. sik idhelika ok opta tKLemming. 1862.">Ala (för lata) i hogh koma tw thing" Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 243. - med det erinrade betecknadt genom en sats. kom mik eigh ii hugh. at guþlck läst KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va[r] ii mino föBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe Bu 135. Di 93. " at hänne j hugh kome til hulkin hedhir hon är vtuKLemming. 1862.">Ald" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 325. läti sik konungin j hugh koma hulkin nadh giordh är j hans rike ib 415. " lät sik i hugh koma hulkKLemming. 1862.">Aledhis KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var herra stodh a sinom bönom" KL 346. VKR 31. - personl. koma i hugh, komma i håg, tänka på. han. .. sat ok theBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgdhe oc kom ey j hugh at sunnedagher KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var Bil 870. " at han skulle ey kötlikin kärlek swa j hugh koma" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 261. " hon är glömsk ok ey j hugh komande sina lofwan" ib 214. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 438.
hugher
6) det som tänkes, tanke. hugh ok wilia sin lysa Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 2 (4, 2). " hwar thera weet annars wilia oc hugh" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 54. " häBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe män äpter domadagh KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vardha swa liwse oc gönom skäre, at iämsköt som en seer til annan oc thänker, tha smygher hans hugher genom hans samwit" ib. " är wärra at wita ängelsins hugh än mantzens thy at mantzins hugh ma stundom pröwas aff likamins skipilse, än äkke ängelsins ib. waar hugher han är först hulder i sik siälwom. .. oc sidhan än hulder vnder likamenom, oc for thy skulom wi först hawa wilia at wisa androm manne waar hugh, oc sidhan tKLemming. 1862.">Ala han Fram mz mwnne" ib 56. KLemming. 1862.">Alexander wil sina akt nw gifwa til annath sin oc andra hogha KLemming. 1862.">Al 9165. " wrak Fra thik iäfwgha och manga hwgha och willo" Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 39. - tanke, afsigt, utsigt. han hafdhe hugh (spem) atiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKoma KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 303.
hugher
7) själ ss viljande, sinne, vilja, håg. vm guþ skiuter oss nokat i hugh Framleþis meer wiliä gyorä SD 5: 567 (1346). kära cors. .. tel reþo giorþ girughum hughi (concupiscenti animo) Bu 141. " seanDis thera hugha redhoKLemning. 1860. SFSS.">Bona KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vara at lydha hans Budhom" Gr 296. ähKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vart vi vildom oc hafdom hugh (quo tendebamus), ther KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varom vi genstan i sammo stundene Ansg 181. haar tu thes hugh ok wilia Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 25 (64, 27). summa !UDDA_TECKEN? dygder) äru i manzens hugh ok wilia ib 18 (45, 19). ib 17 (44, 18), 18 (46, 19), 19 (47, 20), 27 (67, 29), 27 (68), 32 (83, 35). medhan jak äy kan wända thin hwg Di 58. " kom sancto Gregorio i hugh (satte sig i sinnet, beslöt) at han ville. .. forlata värlDinna losta" Gr 318. " tha haffde erik Digert i hughe hans sworne swene os swa at the wille ther marsken sla" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2801. at thu hafwer hugh at lära KLemming. 1862.">Al 6107. " thäs häBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha anda hugher (spiritus domini, id et spiritus sanctus dominus vel domini voluntas9 foor ower watnin" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 155. - håg, böjelse. wändhe han sin hogh oc hiärta till enna wälsläktadha oc wänasta iomfFru Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 333. " som KLemming. 1862.">Allan sin hugh läggia (vända hela sin håg) til iordhrike oc enghin til himerike" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 434. - längtan. han innerlik hugh til blanzaFlor fik Fl 689. - sträfKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vande. swa brytz thit modh ok hogha thine. .. KLemming. 1862.">Alt äpter riikt ok wärlz hedher KLemming. 1862.">Al 6569. lägger KLemming. 1862.">Allan sin hugh (nitebatur) til at Frälsa smaswennin aff thera handom KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 230 ; " jFr 4. "
hugher
8) själ (ss kännande, tänkande och viljande) med särsk. afs. på den af viljan bestäDikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MDa riktningen, håg, sinne hjärta. at þänkia mz þakom þina pino af KLemming. 1862.">Allom hugh ok hiärta mino Bu 72. " akta aat gudhz Budhordhom mz KLemming. 1862.">Allom hwgh" Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 1. " hafde gudleken hugh än tho at han war hedhin" Bil 840. " han badh til gudh ij himerik aff hiärta ok hugh swa inirlik" Fr 1774. " the som thit koma mz tronom hugh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 233. " gudh älska mer renan hug än likamlikt goz" Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 25. " FläKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKas hwghren skaParens kärlek" ib 31. " nero härdher illan hugh" Bil 126. smittades thera hugher och hiärtä Pa (Tung) 33. haffua bliwghan hugh KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 7. " obliwkt ögha är obliwgx hugx hiärta sändeBudh" ib. " KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vare hugha skulu KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vara brände af thäs häBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha anda elde" Gr 301. iak see ok skodha KLemming. 1862.">Aldra manna hugha (mentes) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 223. draga sin hug (mentem) Fran verldzlikom thingom Ansg 177. vm thu. .. hafdhe hughin (mentem) när thik ok läte äkke Flytan i värlDinne i fafängom oc omytlicom thankom KLemning. 1860. SFSS.">Bo 236. " vm thu ville redha thik ther til mz helom hugh ib. - med särsk. afseende på sinnesstämningen mot andra: sinne, sinnelag, hjärta, tänkesätt. rädh han ey thz fore godho, eller mz godhom hugh, vtan aff awund widh waar herra" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 261. " giär huar androm hedher ok gaghn medh helom hugh" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 37 (97, 40). " wordo ther satte mz helom hugh" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3440. " han haffuer sin hwgh KLemming. 1862.">Alt wänt om kring ok menar oss mz KLemming. 1862.">All godh tingh" ib 3686.
hugher
9) lynne. " han hauar sama hugh ok hy (endem vultu et amino)" Bu 204.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hogher Lg 112 ;
  • hogh Al 3039, 3551 ; Ber 243 ; Lg 333, 438 ; hoghen ib; hoghenom MB 2: 311 ; hogha al 6569, 9165. hoger: hogren Ber 30 ;
  • hoga MD (S) 289. gen. -s. ar: hugha Bu 16, 19, 129, 145, 505 ; Bil 124, 317.
  • hughi Bu 141 ; Bil 125.
  • hughe RK 2: 2801.
  • hugh Bu 72 ; Bo 236, KS 22 (53, 24) ; Bir 1: 119, 3: 468 ; MB 1: 261 ; RK 1: 3440.
  • -ar) ,
  • annars hugha

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
➞ See all works cited in the dictionary

Back