Hugher

Old Swedish Dictionary - hugher

Meaning of Old Swedish word "hugher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hugher Old Swedish word can mean:

hugher
2) SJäl ss kännande, sinne. waro samuledh alla nunnonar illa hughum Hel män 216. " thu borth ält dödzsens mörker, huilket affwndzfulle flandhen plägha jnföra hoghomen" JMÖ 46. 3) hug, mod, tillförsikt. ey torde wij mz nagan drostoghet taga oss hwgen tiill, ath dragha hädan Tro 105. 4) SJäl ss tänkande el. föreställande. sinne, tanke, tankar. SpV 108, 166. " thy skalt thu wndhirstanda siälinna anda wara skälikhetena, hwilkin mz wndhirstandeno, wilianom, minneno, hogenom, ok sinneno (intellectu, voluntate, memoria, amimo, sensu), är samnaturlighin ymo" ib 508. sanneliga mandzsens hooger j thy är hans byläte at han kan nagerledes vndersta ok begripa GUd J Buddes b 160. GU C 20 s. 25. caput huffwit jtem caput teknar hoghin som är siälena huffwt ib s. 77. 5) håpg, minne. - dragha til hugha, lägga på minnet. dragh thöt til hugha j thino hiärta SkrtUppb 271. - i uttr. koma enum i hugh. komma ihåg. med det erinrade betecknat genom nom. nar hon kom j pinona. kom hänne j hogh jomffru marie milhet JMPs 427. - med det erinrade betecknat genom en sats. tha kom brudgwmmanom j hog, at han thän dagen haffde enkthe helsadh jomffru maria JMPs 430. personl. koma i hugh, komma ihåg, tänka på. kom inghen thera thetta i hugh ath swa giort war SJ 2: 316 (1497). - koma i hugh, erinra, påminna (ngn om ngt). med dat. och ack. .. at han komi hänne thät i hwgh ok minne SkrtUppb 249. 7) SJäl ss viljande, sinne, vilja, håg. .. huru thöm befalit war aff erich GUlsmit medh enom kerligom godom wilie ther han lagh i sina sottasengh vel beraddom hogh ath vplata hans kera hustru elin hwan iijᵉ pening i löst och fast SJ 2: 177 (1490). - håpg, böjelse; lust. tet andra synnith the haffdho hugh til, ath dräpa han MP 5: 237.
hugher
8) SJäl (ss kännande, tänkande och viljande), håg, sinne, hjärta. ofta svårt att skilja från 2, 4, 7. swa som hon var licamliga een mz mannenom swa sculde ok hon een vara mz hanom om kerleken, j enom hoogh ok eno hiertä SVKyrkobr (Lucid B) 139. o sancte bartolomee. .. wprät wara hogha til lhimerikis skodhan SvB 382 (omkr. 1500). o iomffru maria. .. dygdhena jnför i wara hogha JMÖ 56. wälsignom. . mz loffsangh aff GUdelikom haghom (benedicamus devotis mentiBus) obegripelikom herra ihesu christo ib 97.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hugh SJ 2: 316 (1497) ; MP 5: 237.
  • hwgh SkrtUppb 249.
  • -ar : hugha SkrtUppb 271.
  • hughum Hel män 216.
  • hwger: hwgen Troj 105. hogher JBuddes b 160. hoghir SpV 108.
  • hogh SJ 2: 177 (1490): JMPs 427. hoogh SpV 166.
  • hoghin GU C 20 s. 77. dat. hoogh SvKyrkobr (Lucid B) 139. ack. pl. hogha SvB 392 (omkr. 1500). dat. pl. best. hoghomen JMÖ 46.
  • hoger: hog JMPs 430. dat. best. hogenom SpV 508.
  • hooger GU C 20 s. 25 ; J Buddes b 160+. dat. pl. haghom JMÖ 97 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back