Hughna

Old Swedish Dictionary - hughna

Meaning of Old Swedish word "hughna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hughna
muntra, uppmuntra, glädja. " gaf hwariom nakat thz han hugadhe sik vidh" Lg 3: 511. " bätra ware thik hognadha wara (haLgren. 1866.">Bere solatium) j thinna foräldra hwse" Lgren. 1866.">Ber 60. " haua the hedherlika ok renliwis frv mik hugnath ok äradh oppa tolf marker swenska päninga" SD NS 2: 117 (1409). - hugsvala, trösta. formatte ey at hughna han KL 63. iak siäluir scal hughna (consolaKLemning. 1860. SFSS.">Bor) them MP 1: 30. " hugadhe hon sin son mz liofwom ordhom" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 15. ib 83, 156, 169, 216, 217. VKR XXI. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 78, 3: 100. MP 2: 161. Lg 437. mildra, stilla, söka stilla. tha hughnadhe clemens thera grat Lg.">Bil 360. - refl. hughnas, uppmuntras, uppgifvas. män hugnaþos af hans tröst Lg.">Bu 496. " mange cristne män som för varo rädde hugnhaþos af eufemia orþom" ib 510. somlike af them hugnas oc vidhirquekias ey at enast licamlica. vtan än andelica til thera siäla KLemning. 1860. SFSS.">Bo 90. riddare lätlika slaghin j stridh vpäkkis ok hughnas meer til stridhinna af thy slagheno KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 242. " hughnas (consolatur) han (djäfvulen).. . aff sina ilzsko framgang ib 3: 420. - muntra sig, glädja sig. ma han hugnas mz sinom hemelikom vinom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 311. " nar andre brödher hughnadhos sin i mällan" Su 393. - hugnas, förnöjas. gudh oc änglane hugnadhos (jucundabantur) j himerike aff hänna dygdhafulla stadhlikhet KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 259. - hafva nöje, finna behag. meer hugnadhis hon j dygdhelikom gerningom, än j alle värlz ägho oc äro Lg 3: 499. - trösta sig, tröstas. glädz thy oc hugnas (consoleris) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 83. " än thot hänna vini trösto hona. tho gat hon ey hugnadz" ib 25. Lgren. 1866.">Ber 38. hon dröfdhis mykit aff sins KLemning. 1860. SFSS.">Bonda dödh ok hughnadhis tho nakot aff wäknarans atirkomo KL 62. - Jfr ohughnadher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hungna MP 2: 161.
  • hogna: -adha Ber 60.
  • -ar ,
  • -aþe ,
  • -aþer )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚵᚼᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back