Hughnadher

Old Swedish Dictionary - hughnadher

Meaning of Old Swedish word "hughnadher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hughnadher
hugnad, tillfresSTällese, glädje. gudj til loff oc fatiga retuisse menniskor til beSTandh och hwgnet ok ospakom til rätzsel och neffSTh STb 3: 346 (1498). SToria. 1816 ff.">HSH 17: 168 (1523? Brask). - vederkvickelse, förnöjelse. thänne mathin haffwr äptir thy wiis manz ädhla är, alzskona sötma i mwnnenom, oc alzskona sötmans smak sik til andelikin ok äwärdelikin hwngnadh SpV 421. - hugsvalelse, tröST. thennvn ordhin. skuldhe gerna hwar en syndogh människa, bydia. .. tha ma han hopas oppa en godh swar, oc hognad STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5. 125. ib 145. - Jfr siäla hughnadher.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hwngnadh SpV 421. hwgnet STb 3: 346 (1498). hognad MP 5: 125.
  • hogned HSH 17: 168 (1523? Brask). dat. best. hognadenom MP 5: 145 ),
  • *hughnadha ordh ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚵᚼᚿᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back