Hughnaþer

Old Swedish Dictionary - hughnaþer

Meaning of Old Swedish word "hughnaþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hughnaþer
hugnad, tillfredsställelse, glädje. "hänne. .. tel heþar ok tel hughnaþ" Bu 17. " hwru varfw hafdhe sik badhe i hugnadh ok dröuilsom" Bo 10. " louadho sin gudh oc sin herra mz othänkelika frygdh oc hugnadh oc glädhi" ib 230. Bu 3, 101, 149. Bil 81, 289. Bo 11, 228. Mb 1: 161. RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 52 (132, 56). GO 854. MP 1: 32, 34 o. s. v. Ber 187. RK 3: 3656. " ve idhir rikom världz mannom hulke här hafuin idhan hugnadh (consolationem)" MP 1: 162. " engin ma hughnas j badhom hughnadhomen ib. - vederqvickelse, förnöjelse, nöje. sik inblanda. .. mz likamlikom hugnadh" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 61. magho the ffor hugnadh skuld ganga oc spatzera ib 62. nytia gudz gafwo til kötzsins hugnadh ib 1: 308. thera ondho hugnadha sculo them vmuändas j saar ok siukdoma MP 1: 334. " huro manga Burgadha vi här letom swa manga thorftelica läkedoma fortakom vi varom siukdomen ib. - hugsvalelse, tröst. hughandha son Bil 243. skal jek giua thom hughnat äptir dröuilse" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 55. " jak skal Bort dragha aff honum the GOdho aminnelse ok förro thanka ok hugnadha (consolationes) som han för hafdhe" ib 3: 468. " giordo thine hugnadha (consolationes) mina siäl gladha" MP 1: 161. Bo 236. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 34. Ber 38. " fa fatökdomsens hwgnadh (consolationem pauperatatis; tröst för el. i fattigdomen)" ib 34. " iak var gratanda manna hugnadhir (consolator)" MP 1: 161. " paraciltus som tydhir hughnadhir" ib (på båda dessa ställen står kanske hughnadir för hughnare).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • hugnadher.
 • hungnadher: -adh GO 854.
 • hunghnather: -ath RK 3: 3656.
 • -aþ. -ath. -adh. -at MP 1: 32, 34, 103, 161 ; Bir 2: 55. gen. sing. -ar: hughnadha Bil 243 ; MB 1: 161 ; hugnadha Bil 289 ; MP 1: 295.
 • -s.
 • hughnadz ib 334.
 • hugnazins KL 139.
 • -ar) ,
 • hughnads bref
 • hugnadz breff )
 • hughnads ordh
 • hughnadz- Su 431.
 • hugnadz- Bir 1: 23, 382),
 • hughnads svar
 • hughnadz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚵᚼᚿᛆᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back