Hughneliker

Old Swedish Dictionary - hughneliker

Meaning of Old Swedish word "hughneliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hughneliker
hungelig, glädjande, ljuf, ljuflig. huru goth oc hugnelikit är at brödhrene byggia saman Lg.">Bil 600. KL 68, 357. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 142. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 69. " o dödher. .. hwru hwgnelikin thu äst gratande mannom" Lgren. 1866.">Ber 187. " aller reddoge skifftes j hugneliga tryghet" Lgren. 1875.">LfK 240. hugnelika (glada) högtidher MB 2: 221. - uppmuntrande, tröstande. hördhe gudz hughneliko ordh KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 271. ib 2: 34. Lg 3: 441. aff tolkom lioffwom oc hughneligom ordhom tröste sigh alla hans män til at manliga stridha MB 2: 326. " mz tolkom hugnelikom radhom vplyste han almoghans hiärta ib. kwngörandis them. .. then hugneliga drömen ib. tröstande, villig att trösta? mathias. .. hvghnelikin ok miskundh samKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir" Lg 245.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -lig.
  • -likin )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚵᚼᚿᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back