Hughsa

Old Swedish Dictionary - hughsa

Meaning of Old Swedish word "hughsa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hughsa Old Swedish word can mean:

hughsa
L.
hughsa
1) tänka, hafva för tankarne. med ack. sighi for os huat iak huxa Lg.">Bu 103. " huxa (Cod. A thänkia 56) tholik ordh" MB 1: (Cod. B) 532. hoxa (cogitat) the thingh som gudhi til höra MP 1: 40. " hon hogxadhe oc vilde tholik thing" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 96. " the siäl som är vpfylt af honom gitir änkte annat huxat älla astundat" ib 1: 187. " nar hughin. .. huxa gudh Al tidh swa som näruarende" ib 3: 180. - tänka, föreställa sig. ther war mere glädhi, än hiärtad giter huxat RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa (Tung) 39.
hughsa
2) uttänka, upptäcka. " huxadho the swiklikhetz radh" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 251. RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 71 (175, 78). kötit hwgxa mik daghlika ilt Gren. 1866.">Ber 234. 3tänka, tro. iak huxaþe mina systor vara dara Lg.">Bu 187. Bo 113. " at han skulle ey huxas vara teridadius" Gr 268. prestin huxadhe at hon sofue Lg.">Bil 879.
hughsa
4) förmoda, vänta. iak huxar antswar Al 182.
hughsa
5) tänka, hafva för afsigt, ämna. med inf. jak huxaþe hämnas min harm Lg.">Bu 19. ib 133. Lg.">Bil 785, 840. RK 2: 1485, 2636. - ämna sig. tith haffdo the huxat RK 1: 1491.
hughsa
6) trösta, uppmuntra. hwgxadhe (kanske för hwgnadhe) henne och sagdhe o kesarinna stath nw staRK i thino hiärtha Lg 3: 131. - (huxa för hus RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 87 (212, 95).
hughsa
1) betänka sig. än han hugxar sik ey MB 1: 124. " at huxa sik ther vm" Lg.">Bil 865.
hughsa
2) hafva för afsig, ämna sig. en tima han huxaþe sik färþas Lg.">Bu 171.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • hugxa Bir 4: 52 ;
 • -ar MB 1: 36, 124.
 • hwgxa: -adhe Lg 3: 131.
 • huxsa.
 • huxa.
 • hogxa.
 • hoxa KS 14 (32, 15) ; MP 1: 40 ; Ber 25 ;
 • -e MP 2: 90 ;
 • -at SD 5: 378 (1344, nyare afskr.).
 • -ar ,
 • -aþe ,
 • -aþer. impf. -te: huxste RK 2: 1485),
 • vända tanken
 • till )
 • hughsa sik ,
 • hughsa sik um , betänka sig. huxw sik om RK 1: 1614. Jfr um hughsa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚵᚼᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back