Hughsan

Old Swedish Dictionary - hughsan

Meaning of Old Swedish word "hughsan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hughsan
tänkande, tanke. äpte marghfalde huxan ok mödho the haua i styrilse landa ok almogha KS 39 (101, 42). at wita. .. annars huxan MB 1: (Cod. B) 537. KS 21 (52, 23). MB 1: (Cod. B) 538. Su 115. .bliffwandis stadugh i gudelika böner oc jnnerlike hwsan til gudh Lg 3: 319.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • huxan.
  • huxsan Su 115. hwxsan),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚵᚼᛋᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back