Hughsilse

Old Swedish Dictionary - hughsilse

Meaning of Old Swedish word "hughsilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hughsilse Old Swedish word can mean:

hughsilse
1) tanke, föreställning. " at min hugxsilse ordh oc gerninga vardhe alla äptir hans signadha vilia" Bir 2: 263. ib 3: 100, 210. MP 1: 71, 75, 132, 141, 219, 2: 90. Ber 31, 101, 102, 139, 147. " orons lusta hoghsilse" ib 180. " wrangx lusta hwghsilse" ib. " diwrlik hogsilse" ib 229. " wpttänder. .. etherful hogxilse" ib 234.
hughsilse
2) betraktelse. nw mötir os här faghir oc mild oc mykyt varkunsam huxilse (mediatio) Bo 14. ib 28. Su 452. thänne nytilikasto minna pino hughselse lösa skärsloeldz pino ib 447. " väkne sina hugxsilsa (considerationis) öghon mz hualsins brunom" Bir 2: 227.

Part of speech: nn

Additional information: pl. och

Grammatical aspect: pl.

Alternative forms or notes:
  • hugxsilse.
  • huxilse.
  • husxsilse MP 1: 141 ;
  • -ilsom Bo 28 ; Bir 3: 210. hughselse. hoghsilse. hogsilse. hogxilse. gen.. med art. hoxilsinina för hoxilsinna Ber 31 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚵᚼᛋᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back