Hughskot

Old Swedish Dictionary - hughskot

Meaning of Old Swedish word "hughskot" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hughskot
det som kommer (någon) i hågen, ingifvelse, tanke. fik gudhlikt hughskot (Lg.">Bil genom ändring af senare hand: inskiutilse 795) at giffua sik gudhi Lg 1038. wandhra äpther thins hiärta hogxskot ib 3: 453. - tanke, uppsåt. reent offer teknar reent hiärta oc thäs hugskot (Cod. A thanka 473) som offrar MB 1: (Cod. B) 563.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hogxskot )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚵᚼᛋᚴᚮᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back