Hughsvalilse

Old Swedish Dictionary - hughsvalilse

Meaning of Old Swedish word "hughsvalilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Part of speech: nn

Additional information: pl. (Bir 4: 45, 47; Su 171 ) och f. hugsvalelse, tröst. then hugswalilsse iach aff tik hörde Va 41 . " hugswalilse j frestilsomen " Bir 4: 93 . Su 171 . LfK 87, 88 . hugnad, vederqvickelse. gjorde gud sancte ioachim stora hugswalilse, nar han war j dröffwilsom, thy at han om wändhe forbannilse j wälsignilse Lg 3: 42 . " iak thogh swa stora hoghswalilse glädhi och frögdh " Lg 812 . ib 814. Bir 4: 45, 47 . " haffwin twa tima at äta oc drikka wm qwällin, oc til kropsins höffuidzska hugswalilse oc lättilse " ib 118 . - upprättelse. ath jach kwnne fasa hwgswalilse for thet hommoth, megh giort är BSH 5: 389 ( 1510) . " jag far ä nagra hugswalilse ther fore " ib 541 (1514?). at mik matte vedherfaras nagon räth ok saa en hoswalelse for thet ofwerual mik är sket DD 1: 183 (1503, eft. aftr. hos Langebek) . them tycker ganske ylle wara, ath eder swadant hoffmot skee skulle helst i ene fellugh dag, forhopendis till gud och alle swerigis patroner, ati faa ther en god hwgswalelsse fore FM 665 ( 1547) .

Grammatical aspect: pl.

Alternative forms or notes:
  • hwgswalelsse.
  • hoghswalilse Lg 812, 814.
  • hogxswalise ib 3: 412 ; LfK 87, 88.
  • hoswalelse DD 1: 183 (1503, eft. aftr. hos Langebek)),
  • lättnad.
  • vnnis them hughswalilse vtan til VKR 4. Bir 4: 95.
  • hughsvalilsa ordh
  • hogswalelsa- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚵᚼᛋᚠᛆᛚᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back