Huld

Old Swedish Dictionary - huld

Meaning of Old Swedish word "huld" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

huld Old Swedish word can mean:

huld
L. "
huld
1) kött, hull. brister huld ok hudh SR 53 . ib 54 . böþ raka hänna huld fran riffom Lg.">Bu 504 . ib 493 . Lg.">Bil 472 . MD 94 . GO 743 . Lg 3: 130 . " for icth, thz är en soth som är i mellan hulleth och skynneth " LB 7: 53 . thz (folket) aat folk mz huld ok krop Al 3957 . " wille til räka göra hans (hästens) huld " ib 9482 . ib 9321 . MB 1: 360 . at liwa widh andra diwra huld ib 98 . ib 304 .
huld
2) kropp, lif, äfven ss beteckning för menniskans hela varelse (närmast för kroppen). thz i idhart vnga hwl tappin her fore mina skul MD 191 . " jak är omäktogher mino huld (menetipsum in potestate non habeo) " Al 3576 . " Alexander swaradhe mz dröffdho huld (förbittrad) " ib 8327 . - Jfr människio- tanna-huld.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hull Al 9321 ;
  • -eth LB 7: 52 .
  • hwl MD 191 . hold L.; MB 1: 360 . " hol L.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back